ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
VKSND HUYỆN, T.XÃ, TP
ẢNH TƯ LIỆU
THÔNG TIN NỘI BỘ
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ
GÓP Ý
CẢI CÁCH CÔNG VỤ, CC
TÂM SỰ & SUY NGẪM
Banner KSV cần biết
Công nghệ thông tin
Banner Công Báo
Banner chọn giải pháp
 
 
Trang chủ arrow ĐẢNG - ĐOÀN THỂ arrow Đảng bộ
Nghị quyết lãnh đạo tháng 2/2012
16/04/2012

Nghị quyết lãnh đạo tháng 2/2012 , Số 14 - NQ/ĐU, ngày 07  tháng 02  năm 2012

   I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 01 / 2012

        1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

        Đảng ủy, các chi bộ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 45, 46, 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương quy định về thi hành Điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và quy định những điều đảng viên không được làm; tuyên truyền về kết quả kỳ họp lần thứ hai Quốc hội khóa XIII; Chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán năm 2012. Tư tưởng, lập trường của đảng viên, công chức toàn Đảng bộ ổn định, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật Nhà nước, tích cực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2012).

       2. Nhiệm vụ chuyên môn

       - Các chi bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ, Kế hoạch công tác để tham mưu, giúp lãnh đạo Viện KSND tỉnh hoàn thành nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của ngành góp phần đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2012;

- Viện KSND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác thi đua, công tác kiểm sát năm 2011 và triển khai Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2012 đồng thời tiến hành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt Viện KSND tỉnh; ban hành Công văn số 41/CV-P1A, ngày 13.01/2012 yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành triển khai, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về năm an toàn giao thông; tổ chức thăm, chúc tết công chức đang công tác hoặc đã nghỉ hưu và các cơ quan, đơn vị trong địa bàn tỉnh;

- Uỷ Ban kiểm sát Viện KSND tỉnh họp xét, đề nghị Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp của tỉnh xét, đề nghị Viện trưởng Viện KSND tối cao bổ nhiệm các chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp Viện KSND tỉnh Đắk Lắk;

- Lãnh đạo Viện tỉnh ra QĐ tiếp nhận, điều động 7 công chức bổ sung cho các đơn vị thuộc Viện tỉnh và VKS huyện, thị xã, thành phố còn thiếu biên chế và ký hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP một lái xe cơ quan;

- Công chức các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trực nghiệp vụ, trực bảo vệ cơ quan và tăng cường xuống Buôn kết nghĩa chúc Tết đồng bào và nắm tình hình về an ninh, trật tự  trong dịp Tết Nguyên đán năm 2012;

       - Các đơn vị hoàn thành việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2012 và đăng ký giao ước thi đua theo Quyết định số 30/QĐ-VKS-VP, ngày 16/01/2012 của Viện trưởng VKSND tỉnh; phân công kiểm sát viên hướng dẫn công chức mới tuyển dụng trong thời gian tập sự theo quy định; tham gia ý kiến bổ sung, sửa đổi một số nội dung của bản Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012 theo Quyết định số 62/QĐ-VKS-VP, ngày 02/02/2012 của Viện trưởng.

      3. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác đảng viên

- Đảng ủy hoàn tất hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng đối với 2 đồng chí nghỉ hưu, đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chuyển Đảng chính thức đối với 2 đồng chí Đảng viên dự bị;

       - Đảng ủy, các chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt và báo cáo theo quy định;

       - Đảng viên toàn Đảng bộ gương mẫu chấp hành tốt Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng về những điều Đảng viên không được làm và Quy định của địa phương nơi cư trú, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán năm 2012.

      4. Công tác đoàn thể

       - Lãnh đạo Viện tỉnh phối hợp với Đảng ủy và các tổ chức đoàn cơ quan tổ chức thăm, chúc Tết, tặng quà đồng bào Buôn kết nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2012( tính thành tiền là 27. 100.000 đồng);

- Đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể đã tích cực ủng hộ mỗi người 500.000 đồng để xây dựng nhà tình nghĩa đối với những gia đình có công với cách mạng tại huyện Krông Bông .

  II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2012

        1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

        Các chi bộ triển khai thực hiện Thông báo số 68-TB-TW, ngày 30/12/2011 của Ban chấp hành Trung ương về kết luận của Bộ Chính trị sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( khó X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Hướng dẫn số 01-HD/TG, ngày 04/01/2012 Ban tuyên giáo Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền các ngày Lễ lớn trong năm 2012. Làm tốt công tác tư tưởng để Đảng viên, công chức luôn yên tâm công tác, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tích cực thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao lập thành tích chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày  giải phóng Buôn ma Thuột (10/03/1975-10/03/2012).

       2. Nhiệm vụ chuyên môn

       - Các chi bộ lãnh đạo đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp, Kế hoạch công tác của ngành và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ Viện KSND tỉnh. Tích cực, chủ động tham mưu, giúp lãnh đạo Viện tỉnh để kịp thời chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành tại địa phương;

 - Viện KSND tỉnh hoàn thành việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2012; Hội nghị kiểm điểm công tác phối hợp liên ngành năm 2011 và triển khai công tác phối hợp năm 2012; Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, cụm, khối theo Quyết định số số 62 của Viện trưởng VKSND tỉnh;

- Đồng chí Viện trưởng và Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh dự cuộc họp Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên trung cấp và Kiểm sát viên sơ cấp của tỉnh, đồng thời báo cáo hồ sơ để Hội đồng xem xét đề nghị Viện trưởng Viện KSND tối cao bổ nhiệm Kiểm sát viên hai cấp của Viện KSND tỉnh Đắk Lắk;

- Lãnh đạo và Văn phòng Viện KSND tỉnh tham dự Hội nghị khối thi đua số 3 của tỉnh;

- Tài vụ Viện KSND tỉnh hoàn thành công tác quyết toán tài chính quý 4/2011 đối với Viện KSND cấp huyện;

- Lãnh đạo và công đoàn cơ quan tiến hành bàn giao cho xã Cư Pui, huyện Krông Bông 50.000.000 đồng, tiền do công chức Viện KSND tỉnh đóng góp, ủng hộ để xây dựng nhà tình nghĩa đối với gia đình có công với cánh mạng.

3. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác đảng viên

- Các chi bộ phối hợp với tổ chức đoàn thể làm tốt công tác phát triển Đảng. Duy trì chế độ sinh hoạt và báo cáo theo quy định;

- Chi bộ 1 và chi bộ 3 nhắc nhở việc chuyển sinh hoạt Đảng của 2 đồng chí mới được điều động và tuyển dụng vào ngành;

- Chi bộ 1A làm thủ tục để Đảng ủy đề nghị Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh chuyển đảng chính thức đối với đồng chí Hoàng Phong Lan;

- Đảng ủy tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối 2 đồng chí Nguyễn Đình Chất chi bộ 4 và đồng chí Hoàng Xuân Lãm chi bộ 10;

- Đảng viên toàn Đảng bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ IV khóa XI.

4. Công tác đoàn thể

- Đoàn viên, hội viên các tổ chức phát huy tinh thần dân chủ để tham gia ý kiến vào báo cáo tổng kết phong trào thi đua của công chức, viên chức năm 2011 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012 của Viện KSND tỉnh;

- Hội cựu chiến binh cơ quan Viện KSND tỉnh tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017;

- Các tổ chức đoàn thể duy trì tốt chế độ sinh hoạt thường kỳ theo quy định./.

Trần Quốc Nhơn

 

 

Các bài khác...

 
 
 
 
 
 
Phim tư liệu
Tháng tư 2018
M T W T F S S
2627282930311
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Văn bản chỉ đạo điều hành
Banner đo đường truyền Internet
---- Thống Kê Lượt Truy Cập ----
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2487
mod_vvisit_counterHôm qua11764
mod_vvisit_counterTháng này255617
mod_vvisit_counterTổng cộng25429493
 
Bản quyền thuộc: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK.
Giấy phép số 79/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/06/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Sơn – Viện Trưởng - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: 11 Nguyễn Tất Thành - TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
Điện thoại: 0500.3537979 - (Số máy lẻ 212) - Fax: 0500.3952051
Email: banbientap@vksnd.daklak.gov.vn - banbientap@vksdaklak.gov.vn
Liên hệ | Trợ giúp | Sơ đồ web | Hỏi đáp
Thiết kế và xây dựng: www.googlehost.vn