Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của VKSND tỉnh Đắk Lắk

Lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các cá nhân, đơn vị trong ngành KSND tỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của VKSND tỉnh. Nếu có yêu cầu, thắc mắc, liên hệ đồng chí Chánh Văn phòng để được giải đáp


Văn phòng

Tác giả bài viết: .

Nguồn tin: Văn Phòng VKSND tỉnh