Thông báo bổ sung về việc bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức năm 2018

Thông báo bổ sung

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Cầu

Nguồn tin: Phòng 15 VKSND tỉnh