23:22 +07 Thứ tư, 31/05/2023
Quảng cáo giữa trang

Biểu dương Kiểm sát viên có thành tích giúp đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ đã ghi nhận, biểu dương khen thưởng 12 tập thể và 20 cá nhân trong quá trình thực hiện công tác kết nghĩa với các Buôn đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Viện trưởng VKSND thị xã vinh dự là cá nhân tiêu biểu được biểu dương trong đợt này.