08:23 +07 Thứ ba, 07/02/2023

Trang chủ » Tin tức » Tiêu điểm

Quảng cáo giữa trang

Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thứ sáu - 07/09/2018 16:08
Ngày 07/9/2018, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo buổi lễ.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm

và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Tiến và đồng chí Nguyễn Văn Quảng

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh; các đồng chí Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước công bố các Quyết định số 1557, 1559/QĐ-CTN ngày 05/9/2018 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2018.

 

Đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng, ghi nhận sự rèn luyện, phấn đấu và đóng góp của đồng chí Nguyễn Huy Tiến và đồng chí Nguyễn Văn Quảng trong quá trình công tác; đồng thời đánh giá cao Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự, thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Việc bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với các đồng chí Nguyễn Huy Tiến và Nguyễn Văn Quảng là vinh dự, cũng là trách nhiệm cao đối với cơ quan, đơn vị trong công tác; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ theo Hiến pháp, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và pháp luật quy định về nhiệm vụ cải cách tư pháp đến năm 2020.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí Nguyễn Huy Tiến và Nguyễn Văn Quảng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đổi mới các mặt công tác, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, cán bộ Kiểm sát phải "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". 

Đối với ngành Kiểm sát nhân dân, Chủ tịch nước chỉ đạo toàn Ngành cần đặc biệt chú ý và tiếp tục đổi mới, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, là công cụ sắc bén đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng để toàn Ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh cùng đại biểu tham dự buổi lễ

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao để các đồng chí vinh dự được bổ nhiệm chức vụ mới. Trên cương vị mới, các đồng chí hứa sẽ tiếp thu, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp lãnh đạo, làm việc với trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm

và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Tiến và đồng chí Nguyễn Văn Quảng

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh; các đồng chí Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước công bố các Quyết định số 1557, 1559/QĐ-CTN ngày 05/9/2018 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2018.

 

Đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng, ghi nhận sự rèn luyện, phấn đấu và đóng góp của đồng chí Nguyễn Huy Tiến và đồng chí Nguyễn Văn Quảng trong quá trình công tác; đồng thời đánh giá cao Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự, thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Việc bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với các đồng chí Nguyễn Huy Tiến và Nguyễn Văn Quảng là vinh dự, cũng là trách nhiệm cao đối với cơ quan, đơn vị trong công tác; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ theo Hiến pháp, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và pháp luật quy định về nhiệm vụ cải cách tư pháp đến năm 2020.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí Nguyễn Huy Tiến và Nguyễn Văn Quảng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đổi mới các mặt công tác, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, cán bộ Kiểm sát phải "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". 

Đối với ngành Kiểm sát nhân dân, Chủ tịch nước chỉ đạo toàn Ngành cần đặc biệt chú ý và tiếp tục đổi mới, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, là công cụ sắc bén đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng để toàn Ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh cùng đại biểu tham dự buổi lễ

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao để các đồng chí vinh dự được bổ nhiệm chức vụ mới. Trên cương vị mới, các đồng chí hứa sẽ tiếp thu, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp lãnh đạo, làm việc với trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: VKSND tối cao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 95

Máy chủ tìm kiếm : 45

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 8326

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 176077

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 53960668