21:32 +07 Thứ năm, 21/09/2023

Trang chủ » Tin tức » Tiêu điểm

Quảng cáo giữa trang

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ sáu - 20/07/2018 10:24
Đ/c Lê Minh Trí

Đ/c Lê Minh Trí

Ngày 19/7/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh; đồng chí Nguyễn Hải Phong, nguyên Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Lãnh đạo, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng, lãnh đạo các Viện nghiệp vụ các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến các điểm cầu trong toàn Ngành.

Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, việc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của toàn Ngành. Đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, qua đó đề xuất các biện pháp tổ chức nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm, tạo sự chuyển biến tích cực trong Ngành, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đ/c Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết

công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Ngành tại hội nghị

Theo Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Kiểm sát nhân dân do đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2018, toàn Ngành đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018. Tập trung đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành các Thông tư, Quy chế hướng dẫn việc thực hiện các đạo luật mới về tư pháp; triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp theo quy định mới của luật. Chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội.

Đ/c Nguyễn Hải Phong, nguyên Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Tích cực phối hợp, chỉnh lý các dự án luật theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội, nhất là các đạo luật liên quan trực tiếp đến công tác của Ngành. Chủ động phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết các đạo luật về tư pháp. Nghiên cứu, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong áp dụng pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác.

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác tổ chức cán bộ được chú trọng, đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Toàn Ngành tiếp thu, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tổ chức cán bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy Viện kiểm sát các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú trọng kiện toàn lãnh đạo chủ chốt Viện kiểm sát nhân dân các cấp; thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ cấp lãnh đạo, quản lý để đào tạo, thử thách, rèn luyện. Đã tổ chức thi tuyển chọn và bổ nhiệm 1.145 Kiểm sát viên các cấp; cử hơn 1.600 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Kỷ cương, kỷ luật trong Ngành tiếp tục được tăng cường. Viện kiểm sát các cấp triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; quán triệt, thực hiện phương châm lãnh đạo phải "công tâm, công bằng, gương mẫu" trong quản lý, điều hành, cấp dưới phải "trung thực, trách nhiệm, tận tụy" trong công việc. Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật; kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, chú trọng thanh tra đột xuất và đổi mới công tác thanh tra; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, thiếu sót, qua đó khắc phục khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế; tích cực nghiên cứu, đề xuất đàm phán và ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với các nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm. Triển khai xây dựng, thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện nhiều biện pháp, từng bước nâng cao vai trò, hiệu quả công tác của cơ quan báo chí, tuyên truyền trong Ngành; triển khai xây dựng bộ phim truyền hình về Ngành. Tăng cường quản lý, chủ động rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác kế hoạch - tài chính và điều chỉnh kinh phí chi thường xuyên cho phù hợp với thực tế yêu cầu công tác.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

 

 

 

 Phần thảo luận, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, có 09 ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình bày tham luận về các chuyên đề đã đăng ký tại hội nghị. Các ý kiến đều nhất trí cao với báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của toàn Ngành; tập trung phân tích, đánh giá hạn chế, thiếu sót; nguyên nhân và nêu các giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát các cấp năm 2018 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao kết quả của toàn Ngành đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018; các công tác nghiệp vụ, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính có nhiều chuyển biến tích cực. Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Viện trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chỉ thị công tác năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; nâng cao các chỉ tiêu nghiệp vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính; hoàn thành tốt chỉ tiêu kháng nghị hình sự và giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn yêu cầu bồi thường trong tố tụng hình sự. Tập trung giải quyết tốt các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính các cấp theo dõi, đôn đốc; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

Đối với công tác cán bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu, sáng tạo của người đứng đầu đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở tất cả các cấp Kiểm sát để sử dụng cán bộ một cách hiệu quả. Vụ Tổ chức cán bộ cần phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất với lãnh đạo Viện điều chỉnh số lượng Kiểm sát viên, biên chế của các đơn vị để tăng cường hiệu quả trên các lĩnh vực công tác; hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất và tự kiểm tra trong toàn Ngành...

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao tặng Bằng khen

cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2018

Tại hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trao tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tác giả bài viết: Trường Giang - Thành Luân

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết Website


Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 156

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 154


Hôm nayHôm nay : 38201

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 671772

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 62787150