16:11 +07 Thứ hai, 30/01/2023

Trang chủ » Tin tức » Xây dựng Ngành

Quảng cáo giữa trang

Công tác Kiểm sát thực chất là công tác chính trị

Thứ tư - 25/03/2020 11:35
Đồng chí Hoàng Quốc Việt, tên khai sinh là Hạ Bá Cang; sinh ngày 28/05/1905 tại xã Đáp Cầu, huyện Võ Giàng (nay là huyện Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1925, vào Đảng năm 1928, được Quốc hội khoá II, kỳ họp thứ nhất (tháng 7 năm 1960) bầu làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao từ và giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến năm 1976.

Trong thời gian 16 năm liền làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Hoàng Quốc Việt thường nhắc nhở cán bộ Kiểm sát: Công tác kiểm sát thực chất là công tác chính trị, vì vậy phải quán triệt đường lối chính sách của Đảng vào trong hoạt động kiểm sát và vận dụng đường lối chính sách của Đảng vào từng khâu công tác kiểm sát để phục vụ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề ra trong từng thời kỳ cách mạng. Theo đồng chí Hoàng Quốc Việt: Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong công tác tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân; là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng, tổ chức, điều hành các hoạt động và quyết định kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân.
 
Đồng chí Hoàng Quốc Việt, tên khai sinh là Hạ Bá Cang; sinh ngày 28/05/1905 tại xã Đáp Cầu, huyện Võ Giàng (nay là huyện Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1925, vào Đảng năm 1928, được Quốc hội khoá II, kỳ họp thứ nhất (tháng 7 năm 1960) bầu làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao từ và giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến năm 1976.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Hoàng Quốc Việt tại Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (khi đồng chí giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
 
Là một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã trải qua gần 70 năm hoạt động cách mạng. Đứng trong hàng ngũ của những người cộng sản, đồng chí Hoàng Quốc Việt được tôi luyện trong cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc, tham gia từ Chi bộ Thanh niên Cách mạng đồng chí hội đến những chi bộ Cộng sản đầu tiên, góp phần chuẩn bị cho Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời. Năm 1929, đồng chí được tổ chức cử vào Nam Kỳ hoạt động trong phong trào công nhân, gắn bó với cuộc sống thợ thuyền và bà con lao động nghèo ở xóm Chiếu, Khánh Hội, Thủ Thiêm. Cuối năm 1929, đồng chí được cử sang Pháp để đặt quan hệ giữa tổ chức cách mạng Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp. Trong thời kỳ hoạt động bí mật, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã nhiều lần bị địch bắt và giam cầm ở nhiều nhà tù, có lần bị đầy đi Côn Đảo, bị tra tấn thành thương tật nhưng đồng chí vẫn giữ tròn khí tiết cách mạng; đến mùa thu năm 1936, thực dân Pháp buộc phải trả lại tự do cho đồng chí. Từ đó đến năm 1945, đồng chí đã đi nhiều nơi từ Nam ra Bắc, để chắp nối, khắc phục, củng cố và phát triển nhiều cơ sở Đảng và quần chúng, đặc biệt là đã cùng nhiều đồng chí lãnh đạo khác của Đảng xây dựng lại Đảng bộ Bắc Kỳ. Trong những năm tháng khó khăn của Cách mạng, đồng chí đã cùng các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ thực hiện nghiêm chỉnh và sáng tạo tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, kiên cường giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, chuẩn bị và chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thành công.
 
Nhiều năm, đồng chí Hoàng Quốc Việt được Đảng phân công phụ trách công tác Mặt trận, công tác Dân vận của Đảng, làm Chủ tịch Tổng Công đoàn, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đã để lại nhiều bài học quý báu về công tác vận động nhân dân, gắn bó Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Đồng chí có những cống hiến to lớn vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp, các giai cấp, các thành phần trong xã hội, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng chí Hoàng Quốc Việt là một trong những Ủy viên Trung ương lâm thời Đảng cộng sản Đông Dương, Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch Tổng Công đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ viên Thường vụ Liên hiệp Công đoàn thế giới, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đại biểu Quốc hội từ khoá II đến khoá VII, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Đồng chí Hoàng Quốc Việt là một trong những nhà lãnh đạo của Đảng và của giai cấp công nhân Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, suốt đời hy sinh, chiến đấu vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Do những công lao to lớn đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân chương cao quý khác.
 
Tám mươi bảy tuổi đời, sáu mươi tư tuổi Đảng, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã dành cả cuộc đời mình cho cách mạng và ra đi trọn nghĩa, vẹn tình, thuỷ chung, trong sáng. Đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn là tấm gương mẫu mực cho cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân phấn đấu học tập. Những lời chỉ bảo của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với cán bộ Kiểm sát được các thế hệ cán bộ trong Ngành học tập, noi theo. Là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đầu tiên, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã có những đóng góp rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân; góp phần hoàn thiện và thúc đẩy hoạt động kiểm sát phục vụ tốt những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, góp phần củng cố trật tự kỉ cương pháp luật, xứng đáng là một trong những chiến sĩ tiêu biểu nhất trên mặt trận bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đồng chí Hoàng Quốc Việt đã có công lao to lớn trong việc xây dựng và hình thành các quan điểm chỉ đạo công tác kiểm sát. Đó là việc xác định công tác kiểm sát là công tác chính trị, làm công tác kiểm sát phải dựa vào nhân dân, phải kiên quyết xử lý nghiêm minh các vi phạm và tội phạm, phải chăm lo đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên.
 
“Công tác kiểm sát thực chất là công tác chính trị” là một trong những tư tưởng lớn chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát nhân dân của đồng chí Hoàng Quốc Việt. Nói “Công tác kiểm sát thực chất là công tác chính trị” là nói đến nguồn gốc, bản chất và đặc điểm chính trị của công tác kiểm sát. Trước hết công tác kiểm sát là công tác của Viện kiểm sát nhân dân - hệ thống cơ quan được hình thành trong tổ chức bộ máy Nhà nước để kiểm tra và giám sát hoạt động tuân theo pháp luật. Bộ máy Nhà nước của Việt Nam là một hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng gồm 4 cơ quan: Cơ quan quyền lực (lập pháp), Cơ quan hành chính (hành pháp), Cơ quan xét xử (tư pháp) và Cơ quan kiểm sát (công tố). Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được thành lập từ năm 1960 đến nay, theo đồng chí Hoàng Quốc Việt: “Ngành Kiểm sát là một bộ phận của Đảng, nội dung công tác kiểm sát gắn liền với nội dung công tác Đảng… Nhiệm vụ góp phần xây dựng Đảng của ngành ta rất lớn, vì hàng ngày chúng ta phải kiểm tra việc tuân theo pháp luật của tất cả mọi ngư­ời, nên th­ường hay đụng chạm đến cán bộ, đảng viên…” (Phát biểu tại Hội nghị ở Thanh Hoá từ ngày 26 đến 29/8/1964). Cũng theo đồng chí Hoàng Quốc Việt: Đảng và Nhà nước lập ra ngành Kiểm sát là để kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ, cơ quan Nhà nước địa phương, các nhân viên cơ quan Nhà nước và công dân. Việc lập ra ngành Kiểm sát để bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, đó là mặt ưu việt của chế độ chúng ta. Đảng và Nhà nước đã giao phó cho chúng ta nhiệm vụ quan trọng như vậy, chúng ta phải coi đó là một vinh dự lớn. Từ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960 đến Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân đều do Quốc hội (cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước) quyết định là thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; với mục đích: Bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Đồng chí Hoàng Quốc Việt cũng từng khẳng định: Chính sách của Đảng là linh hồn của pháp luật, công tác kiểm sát của chúng ta chính là công tác nhằm triệt để chấp hành chính sách của Đảng. Do đó công tác kiểm sát phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng là một đảm bảo căn bản của công tác kiểm sát… Ngành Kiểm sát nhân dân là một công cụ chuyên chính của Đảng do Đảng tổ chức và lãnh đạo, chính vì vậy, ngành Kiểm sát nhân dân phải nghiên cứu vận dụng toàn diện chức năng mà Đảng và Nhà nước đã giao cho. Để thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của Ngành, người cán bộ Kiểm sát phải nâng cao lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa tức là bảo vệ Đảng. Quán triệt tính Đảng của công tác kiểm sát biểu hiện chỗ đấu tranh đến nơi đến chốn những hiện tượng vi phạm pháp luật của Nhà nước, vi phạm chính sách của Đảng. Bảo vệ pháp luật của Nhà nước tức là bảo vệ chính sách của Đảng. Đó là thước đo trình độ giác ngộ chính trị, lòng trung thành, tính Đảng của người đảng viên làm công tác kiểm sát đối với tổ chức của Đảng.
 
Các Nghị quyết, Chỉ thị công tác của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với toàn ngành Kiểm sát từ năm 1960 đến năm 1976 đã xác định những phương hướng hoạt động rất cơ bản cho ngành Kiểm sát nhân dân trên cơ sở quán triệt và phục vụ kịp thời các Nghị quyết của Trung ương Đảng. Tại hội nghị công tác tổng hợp của toàn Ngành năm 1966, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã nhấn mạnh: “Rõ ràng công tác kiểm sát của chúng ta không phải đơn thuần là công tác nghiệp vụ pháp luật mà nó có nội dung chính trị rõ rệt góp phần tích cực vào việc bảo vệ Đảng, củng cố và tăng cường bộ máy Nhà nước. Nếu chúng ta làm tốt chức năng kiểm sát là chúng ta làm tốt nhiệm vụ chính trị để phục vụ Đảng”.
 
Cùng với việc xác định công tác kiểm sát phải phục vụ kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; đồng chí Hoàng Quốc Việt rất quan tâm đến việc hướng công tác kiểm sát phải góp phần xây dựng Đảng. Do xác định công tác kiểm sát thực chất là công tác chính trị, đồng chí Hoàng Quốc Việt rất chú trọng, quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong ngành Kiểm sát nhân dân và yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp chú trọng công tác xây dựng Đảng ở đơn vị mình. Hàng quý, hàng năm, thay mặt Đảng đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Hoàng Quốc Việt đều có báo cáo với Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời chỉ đạo Viện trưởng Viện kiểm sát các địa phương thực hiện chế độ báo cáo với cấp uỷ Đảng ở địa phương.
 
Đối với công tác xây dựng Ngành, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã quán triệt cho các đơn vị và toàn thể cán bộ kiểm sát thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan đi kiểm sát việc chấp hành pháp luật của người khác; ngành Kiểm sát hơn ai hết phải là những người gương mẫu chấp hành pháp luật. Bản thân đồng chí Hoàng Quốc Việt là tấm gương mẫu mực cho cán bộ ngành Kiểm sát phấn đấu theo năm đức tính mà Bác Hồ đã dạy là: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng, có tác phong rất sâu sát, cụ thể và rất thận trọng trong công việc. Là người lãnh đạo cấp cao nhưng đồng chí Hoàng Quốc Việt rất gần gũi quần chúng, thương yêu và giúp đỡ những người nghèo khổ, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Đồng chí Hoàng Quốc Việt đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo cán bộ trẻ trong ngành Kiểm sát nhân dân, luôn nhắc nhở anh em cán bộ trẻ và các cán bộ đương chức phải thường xuyên nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt để làm tốt công tác kiểm sát, từ việc luôn mài sắc, trau dồi lập trường và nhãn quan chính trị đến việc nâng cao trình độ kiến thức khoa học về các mặt, không được chủ quan, tự mãn.
 
Đồng chí Hoàng Quốc Việt thường xuyên chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tính giai cấp, tính tiền phong và tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân. Ngay từ những năm đầu thành lập Ngành, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã xác định: “Ngành Kiểm sát chúng ta là một ngành công tác chính trị… Công tác kiểm sát luôn luôn gắn liền với thực tế, với phong trào, với con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng đã vạch ra. Cho nên chúng ta phải hướng về Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ III, không ngừng nâng cao trình độ tư tưởng, trình độ nghiệp vụ” (Tập Trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát số 2 và số 3 năm 1961).
 
Đồng chí thường lưu ý đối với cán bộ toàn Ngành: Cán bộ Kiểm sát cần phải đi sát cơ sở, dựa vào quần chúng để làm án và xử lý các vi phạm pháp luật, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cải tạo tác phong, tự bồi dưỡng cho mình những đức tính không thể thiếu được của người cán bộ Kiểm sát. Đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn quán triệt quan điểm vì dân cho cán bộ Kiểm sát; đồng chí nói: Ngành Kiểm sát của chúng ta là Viện kiểm sát của nhân dân, vì nhân dân, bảo vệ nhân dân; Chúng ta muốn xét một người tốt hay là không tốt, trước hết phải xem thái độ của anh ta đối với nhân dân, đối với người lao động như thế nào. Đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn lưu ý các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân rằng: Công tác kiểm sát trước hết phải bảo vệ dân chủ, quan tâm đến lợi ích của người lao động và quán triệt lời dạy của Bác Hồ: Muốn biết ai tốt, ai xấu, ai thiện, ai ác, điều cơ bản phải xem thái độ của họ đối với nhân dân lao động. Quan tâm đến lợi ích của người dân được pháp luật bảo vệ là một tâm niệm rất tha thiết và sâu sắc của đồng chí Hoàng Quốc Việt. Trong thời gian làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, khi biết tin ở đâu có cán bộ, đảng viên dù là chức vụ gì mà phạm tội hoặc vi phạm pháp luật, đồng chí Hoàng Quốc Việt bao giờ cũng kịp thời chỉ đạo một cách kiên quyết và xử lý nghiêm minh. Đồng chí Hoàng Quốc Việt thường nói với cán bộ Kiểm sát rằng: Cán bộ Kiểm sát trước hết phải mẫu mực trong việc chấp hành pháp luật, là người cán bộ Kiểm sát phải có đạo đức trong sáng như pha lê, bất kể việc gì từ việc nhỏ đến việc lớn cũng đều phải giải quyết đến nơi đến chốn, không để nhân dân kêu ca, thán phiền.Về xây dựng mối quan hệ Đảng lãnh đạo ngành Kiểm sát và mối quan hệ công tác giữa ngành Kiểm sát với các ngành hữu quan, nhất là đối với hệ thống hành pháp, đồng chí Hoàng Quốc Việt thường nhắc nhở cán bộ Kiểm sát: Công tác kiểm sát phải quán triệt đường lối chính sách của Đảng và vận dụng đường lối chính sách của Đảng vào công tác kiểm sát để phục vụ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề ra trong trong từng thời kỳ cách mạng. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong công tác tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; bởi vì trong tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội và xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta thì việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và bảo vệ pháp luật là luôn thống nhất. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng, tổ chức và điều hành các hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân qua từng thời kỳ và quyết định kết quả công tác của toàn Ngành.
 
Từ ngày thành lập đến nay, thấm nhuần lời huấn thị của đồng chí Hoàng Quốc Việt, ngành Kiểm kiểm sát nhân dân đã xác định đúng đắn đường lối chính trị trong tổ chức và hoạt động của Ngành, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động bằng những việc làm và kết quả cụ thể. Toàn ngành Kiểm sát nhân dân luôn nhận thức đúng, đầy đủ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước. Chỉ thị công tác hằng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp cơ bản cần thực hiện của từng công tác kiểm sát. Từ những năm đầu kể khi mới thành lập Ngành, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đặc biệt quan tâm xây dựng đường lối chính trị nghiệp vụ của Viện kiểm sát, xác định công tác kiểm sát thực chất là công tác chính trị, chống tư tưởng pháp lý đơn thuần.
 
Trải qua các thời kỳ cách mạng: Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam tiến tới thống nhất đất nước (1960-1975); thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước (1076-1985) và thời kỳ đổi mới (từ 1986 đến nay); toàn ngành Kiểm sát nhân dân luôn nắm vững và thường xuyên quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng để xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân các cấp; đây là vấn đề quan trọng nhất nhằm bảo đảm cho hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở quy định của Hiến pháp và pháp luật, Viện kiểm sát các cấp đã xác định đúng đắn phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức và hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; quán triệt sâu sắc quan điểm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết hợp hài hòa với đặc điểm của từng địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; chú trọng việc giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên bảo đảm tiêu chuẩn về tài và đức, nhất là việc lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Viện kiểm sát các cấp; tuân thủ sự lãnh đạo của tập thể Cấp ủy về phương hướng, nhiệm vụ chính trị trong từng thời gian cụ thể; gắn việc xây dựng Viện kiểm sát các cấp với việc xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao cho; ngành Kiểm sát nhân dân đã thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh, trung thành với sự nghiệp của Đảng, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý và pháp luật, có trách nhiệm, bản lĩnh và lương tâm nghề nghiệp; đây là nhân tố quyết định sự thành bại của mọi chủ trương, nhiệm vụ công tác kiểm sát trong thời gian 60 năm xây dựng và phát triển./.
 
Tài liệu tham khảo:
1. Các Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân từ năm 1960 đến năm 2014.
2. Các tập “Trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát”: Số 2 và số 3 năm 1961; số tháng 11 và tháng 12 năm 1962.
3. Bài nói chuyện của đồng chí Hoàng Quốc Việt trong buổi liên hoan chỉnh huấn thắng lợi tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát số 2 và số 3 năm 1961).
4. Phát biểu của đồng chí Hoàng Quốc Việt bế mạc Hội nghị Tổng kết công tác Kiểm sát năm 1963 (Nội san Công tác kiểm sát: 1/1964)
5. Phát biểu của đồng chí Hoàng Quốc Việt tại Hội nghị chuyên đề kiểm sát chung ở tỉnh Thanh Hoá từ ngày 26 đến 29/8/1964 (Nội san công tác kiểm sát số tháng 10/1964).
6. Phát biểu của đồng chí Hoàng Quốc Việt tại hội nghị tổng kết công tác năm 1965 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá (Nội san công tác kiểm sát tháng 6 năm 1966).
7. Phát biểu của đồng chí Hoàng Quốc Việt tại Hội nghị chuyên đề chống tội phạm (Nội san Công tác kiểm sát tháng 1 năm 1968).
8. Bài báo của đồng chí Hoàng Quốc Việt đăng trên báo Nhân Dân ngày 17/01/1974.
9. Báo cáo của Viện trưởng Hoàng Quốc Việt tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa 6 (Nội san Công tác kiểm sát s00s 5A năm 1976).
10. Sách “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao xuất bản năm 2005.
11. Sách “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Kiểm sát nhân dân” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao xuất bản năm 2010.

LẠI HỢP VIỆT -  Nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự

Bài viết liên quan: https://kiemsat.vn/dong-chi-hoang-quoc-viet-nguoi-xay-mong-dat-nen-cho-nganh-kiem-sat-tu-ngay-dau-moi-thanh-lap-56440.html

Tác giả bài viết: Văn phòng (st)

Nguồn tin: Văn phòng (st)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 126

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 123


Hôm nayHôm nay : 17812

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 840314

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 53745415