22:10 +07 Thứ tư, 31/05/2023

Trang chủ » Tin tức » Xây dựng Ngành

Quảng cáo giữa trang

Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Tăng cường luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức giai đoạn 2020 - 2025

Thứ ba - 20/10/2020 14:25
Nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk; đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện của Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh trong khâu công tác này. Ngày 12/6/2020, Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh đã ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, Viện trưởng VKSND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 – 2025.
 
Theo đó, để tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao về công tác luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức; phát huy năng lực, sở trường công tác của công chức, phòng ngừa sự trì trệ, tiêu cự, nhất là tại các đơn vị trọng yếu, công việc phức tạp, khó khăn, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; khắc phục tình trạng nhiều trường hợp công chức công tác ở một vị trí, một địa bàn nhiều năm, đặc biệt là công chức đã được bổ nhiệm chức danh tư pháp nhưng chưa được luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác dẫn đến tâm lý thỏa mãn, chủ quan, không chịu lỗ lực rèn luyện, phấn đấu, học tập nâng cao trình độ và hiệu quả công tác và để rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, thử thách công chức ở những địa bàn, lĩnh vực công tác mà công chức cần tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và bản lĩnh công tác. Đặc biệt là các công chức trẻ có chiều hướng và triển vọng phát triển; bảo đảm nguồn cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; giúp công chức có trong quy hoạch trưởng thành nhanh hơn và toàn diện hơn đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn ở nhiều lĩnh vực, địa bàn công tác khác nhau trong những năm tiếp theo của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh.
 

 
Để đảm bảo thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 – 2025, đồng thời đạt được mục đích, yêu cầu đã đề ra. Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cũng đã đề ra 05 nguyên tắc luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh, gồm:
 
Một là,  Công tác luân chuyển, điều động, biệt phái công chức phải đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện của Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.
 
Công tác luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác phải căn cứ vào yêu cầu công tác, nhiệm vụ chính trị, quy hoạch cán bộ; sở trường, chuyên môn được đào tạo, uy tín, kinh nghiệm công tác của công chức và yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh quy hoạch, nhằm sử dụng có hiệu quả và tạo nên sự đồng bộ trong đội ngũ cán bộ công chức.
 
Hai là, Việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác phải được tiến hành thường xuyên, liên tục nhưng thận trọng; giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển, điều động với ổn định và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu; gắn kết chặt chẽ luân chuyển, điều động với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ công chức.
 
Ba là, Biệt phái công chức phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, khoa học, kịp thời trên cơ sở yêu cầu công tác, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phù hợp với trình độ, chuyên môn được đào tạo, năng lực của công chức và tính chất công việc ở nơi công chức được biệt phái đến làm việc.
 
Không thực hiện việc biệt phái đối với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi; công chức đang ốm đau, bệnh tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
Bốn là, Đảm bảo cân đối, hài hòa giữa luân chuyển với phát triển nguồn cán bộ tại chỗ; chủ động lựa chọn cán bộ trẻ trong quy hoạch, có triển vọng, chiều hướng phát triển cao hơn, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực công tác tốt để đào tạo, thử thách, chủ động tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu thay thế nhân sự lãnh đạo VKSND hai cấp trong tỉnh cả về trước mắt và lâu dài.
 
Không thực hiện việc luân chuyển đối với công chức bị kỷ luật (trong thời gian 03 năm công tác gần nhất); công chức năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển.
 
Năm là, Việc xem xét, bố trí cán bộ công chức sau luân chuyển phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành ở địa phương gắn với trách nhiệm của công chức được luân chuyển và kết quả đánh giá, xếp loại công chức, kết quả thi đua, khen thưởng hằng năm của công chức.
 
Sáu là, Cần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, làm cho công chức thông suốt về tư tưởng, nghiêm túc chấp hành các quyết định của cấp có thẩm quyền về công tác cán bộ.
 
Viện trưởng VKSND cấp huyện phải thực hiện chuyển đổi nhiệm vụ công tác đối công chức trong đơn vị; Trưởng các Phòng thuộc VKSND tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách, quyết định việc chuyển đổi nhiệm vụ công tác, lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý đối với công chức trong đơn vị cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo tối thiểu 03 năm (36 tháng) chuyển đối vị trí công tác một lần.
 
Để quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng và Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh về công tác luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 – 2025, trong 9 tháng đầu năm 2020, VKSND tỉnh đã thực hiện điều động công tác đối với 34 lượt công chức giữa các đơn vị thuộc ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh; biệt phái 01 công chức từ VKSND tỉnh đến VKSND huyện Krông Năng để thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với 01 vụ án hình sự; điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng thuộc VKSND tỉnh đối với 01 đồng chí Viện trưởng VKSND huyện. Đã đề nghị và được VKSND tối cao điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND huyện đối với 01 đồng chí; hoàn thiện hồ sơ đề nghị VKSND tối cao điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện đối với 03 đồng chí./.

Tác giả bài viết: Trần Thanh Dương

Nguồn tin: Phòng 15 VKSND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn