08:43 +07 Thứ ba, 07/02/2023

Trang chủ » Tin tức » Hoạt động Kiểm sát

Quảng cáo giữa trang

VKSND tỉnh Đắk Lắk: Kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thứ tư - 09/10/2019 09:02
Ngày 02/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kiến nghị gửi Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, về việc phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
     
Thông qua chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án: “Tham ô tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk (Viết gọn là: Ngân hàng Nông nghiệp Krông Bông), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhận thấy trong quá trình giải quyết cho vay vốn: Lãnh đạo và cán bộ thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Krông Bông đã có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước, cụ thể như sau:

1. Cho phép cán bộ tín dụng (không phải giao dịch viên) thực hiện việc giải ngân tiền vay là thực hiện không đúng quy trình, quy định:

“Vi phạm điểm a, c khoản 1 Điều 7 Quyết định số: 149/QĐ-HĐTV-TCKT ngày 28/02/2014 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về ban hành quy định tổ chức giao dịch với khách hàng trong hệ thống Agribank và vi phạm quy trình về giải ngân được quy định tại Khoản 2, Phụ lục 02 kèm theo quy định luân chuyển hạch toán kế toán số 311/QĐ-NHNO-TCKT ngày 27/3/2014 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về ban hành quy định luân chuyển, xử lý chứng từ hạch toán, kế toán trong hệ thống Agribank”;

2. Để cán bộ tín dụng (không phải giao dịch viên) thực hiện lưu giữ hồ sơ vay vốn là thực hiện không đúng quy định, quy trình về quản lý hồ sơ tín dụng, hạch toán cho vay, thu nợ:

“Vi phạm Điều 41 Quyết định số 66/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 22/01/2014 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về ban hành quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank và vi phạm quy trình về giải ngân quy định tại Điều 14 Quyết định số 836/QĐ-NHNo-HSX ngày 07/8/2014 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”;

3. Tiếp quỹ cho cán bộ tín dụng (không phải giao dịch viên) và cán bộ tín dụng nhận tiền mặt tại kho quỹ là thực hiện không đúng quy định, quy trình:

“Vi phạm Điều 7 Quyết định số 149/QĐ-HĐTV-TCKT ngày 28/02/2014 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về ban hành quy định tổ chức giao dịch với khách hàng trong hệ thống Agribank và vi phạm quy trình về tiếp quỹ nộp tiền mặt về quỹ tại khoản 1, mục I, phụ lục 01 kèm theo quyết định số 311/QĐ-NHNo-TCKT của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”;

Khi tiếp quỹ chưa có sự phê duyệt của Trưởng phòng kế toán - Kiểm soát viên là thực hiện không đúng quy định, quy trình:

“Vi phạm quy trình về tiếp quỹ, nộp tiền mặt quy định tại Quyết định số 311/QĐ-NHNo-TCKT của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”;

4. Đối với các chứng từ gồm: Giấy đề nghị tiếp quỹ, phiếu xuất tiền nội bộ, giấy lĩnh tiền vay, chứng từ giao dịch kèm theo giấy đề nghị vay vốn và tờ trình thế chấp cầm cố tài sản bảo đảm đến cuối ngày mới tập hợp lại để kiểm soát viên và Phó Giám đốc phụ trách kế toán ký phê duyệt là thực hiện không đúng quy định, quy trình:

“Vi phạm quy định về ký và kiểm soát chứng từ kế toán ngân hàng quy định tại điều 8, 9 Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12/12/2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; vi phạm quy định về thời điểm ký kiểm soát, phê duyệt chứng từ quy định tại khoản 3, điều 12 quy định về chế độ chứng từ kế toán số 1000/QĐ-HĐQT-TCKT ngày 05/7/2011 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”.

5. Quá trình phê duyệt không có hồ sơ vay vốn và tài sản thế chấp bảo đảm:

“Vi phạm quy trình vê giải ngân quy định tại điều 14 Quyết định số 836/QĐ-NHNo-HSX ngày 07/8/2014 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam và vi phạm quy trình giải ngân quy định tại Quyết định số 311/QĐ-NHNo-TCKT của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”;

6. Cán bộ ngân hàng để lộ mật khẩu của hệ thống IPCAS và thẻ ETOKEN:

“Vi phạm quy định về trách nhiệm người sử dụng khi được cấp quyền truy cập quy định tại khoản 3, điều 25 Thông tư số 31/2015/TT-NHNN ngày 28/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; việc để lộ mật khẩu của hệ thống IPCAS là vi phạm quy định về trách nhiệm người sử dụng quy định tại điều 12 quy định về quản lý người sử dụng, quyền giao dịch trên hệ thống IPCAS ban hành kèm theo Quyết định số 527/QĐ-NHNo-CNTT ngày 16/5/2011 của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam; việc để lộ mật khẩu của thẻ ETOKEN là vi phạm quy định về những yêu cầu để đảm bảo sự an toàn trong lưu trữ và sử dụng khóa bí mật quy định tại điều 9 quy trình quản lý cấp phát, sử dụng chữ ký số và chứng thư số của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1081/QĐ-NHNo-CNTT ngày 16/9/2011 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”;

7. Giải ngân tiền vay mà chưa làm thủ tục nhập kho tài sản thế chấp:

“Vi phạm quy trình về giải ngân quy định tại điều 14 Quyết định số 836/QĐ-NHNo-HSX; việc thế chấp tài sản đảm bảo khi giải ngân mà chưa nhập kho quỹ là vi phạm quy trình quy định tại mục 1, phụ lục 02 Quyết định số 311/QĐ-NHNo-TCKT của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”;

Hành vi cố ý làm trái của các cán bộ thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Krông Bông như đã nêu trên dẫn đến việc từ ngày 06/4/2015 đến ngày 20/02/2017, Chu Ngọc Hải – Cán bộ tín dụng đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn để rút tổng cộng số tiền 114.089.033.379đ (Một trăm mười bốn tỷ không trăm tám mươi chín triệu không trăm ba mươi ba ngàn ba trăm bảy mươi chín đồng) rồi chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân.
 

* Nguyên nhân dẫn đến vi phạm, tội phạm nêu trên:

1. Lãnh đạo và cán bộ thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh huyện Krông Bông đã không thực hiện đúng các quy trình, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về tiếp quỹ, nhận và giải ngân tiền vay; về lưu giữ hồ sơ vay vốn; về ký chứng từ; về lập hồ sơ vay vốn và nhập tài sản thế chấp bảo đảm vào kho; về bảo mật mật khẩu của hệ thống IPCAS và quản lý thẻ ETOKEN, nên dẫn đến việc Chu Ngọc Hải thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, chiếm đoạt số tiền rất lớn trong một thời gian dài nhưng không bị phát hiện, xử lý;

2. Từ năm 2014 đến tháng 10/2016, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk không tiến hành kiểm tra định kỳ, thường xuyên đối với hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp Krông Bông;

3. Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk chưa làm hết trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị cấp dưới. Vì vậy, khi tiến hành kiểm tra toàn diện tại Ngân hàng Nông nghiệp Krông Bông từ ngày 01/11/2016 đến ngày 23/11/2016 chỉ rút ngẫu nhiên 300 hồ sơ vay vốn có hạn mức dư nợ từ 300 triệu đồng trở lên để kiểm tra (thời điểm này Chu Ngọc Hải chỉ lập các hồ sơ khống với hạn mức vay dưới 300 triệu đồng), nên không phát hiện được việc Chu Ngọc Hải lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của Ngân hàng.
 
Để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong các tổ chức tín dụng, căn cứ Điều 6 và Điều 166 Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk một số nội dung sau đây:

1. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong tỉnh; đồng thời, cần có quy chế, quy định chặt chẽ hơn nữa trong việc giám sát quy trình duyệt cho vay vốn của các cán bộ, tổ chức tín dụng nhằm ngăn chặn việc hợp thức hoá, lập hồ sơ vay vốn giả, rút tiền ra khỏi Ngân hàng chiếm đoạt như vụ án đã nêu trên;

2. Yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; các quy trình, quy định của Ngân hàng Nhà nước và của các tổ chức tín dụng trung ương khi giải quyết cho khách hàng vay vốn;

3. Yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường hơn nữa công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động giải quyết cho vay vốn tại các tổ chức tín dụng trực thuộc; đồng thời, thường xuyên giáo dục phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp để nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm phòng ngừa vi phạm xảy ra.

Tác giả bài viết: Lê Viết Hùng

Nguồn tin: Phòng 3 VKSND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 219

Máy chủ tìm kiếm : 45

Khách viếng thăm : 174


Hôm nayHôm nay : 8859

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 176610

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 53961201