Thông báo kết quả thi tuyển công chức ngành KSND năm 2019 (Vòng 2) và thủ tục phúc khảo

Căn cứ kết quả chấm thi vòng 2, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao thông báo kết quả thi tuyển công chức ngành KSND năm 2019 (Vòng 2) và thủ tục phúc khảo như sau:

Tác giả bài viết: Văn phòng

Nguồn tin: Văn phòng (st)