Thông báo tiếp nhận Giám định viên Kỹ thuật hình sự

Ngày 20/4/2021, VKSND tối cao ban hành Thông báo số 78/TB-VKSTC về việc tiếp nhận Giám định viên Kỹ thuật hình sự. VKSND tỉnh Đắk Lắk kính gửi đến Quý đồng nghiệp và bạn đọc thông tin trên.

Tác giả bài viết: Phòng 15

Nguồn tin: Phòng 15 VKSND tỉnh