VKSND tỉnh Đắk Lắk công bố điểm xét tuyển công chức năm 2017 và 2018

Căn cứ điểm dự xét tuyển của các thí sinh dự tuyển công chức năm 2017 và 2018 vào các ngày 20, 21/3/2019. Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tỉnh Đắk Lắk thông báo điểm dự xét tuyển như sau:
Phòng 15 VKSND tỉnh

Tác giả bài viết: .

Nguồn tin: Phòng 15 VKSND tỉnh