Cách đánh dấu mũ

Các thủ thuật hay cho bộ ứng dụng văn phòng
1-Muốn gõ ký hiệu mét vuông (M2) ; mét khối (m3) hoặc a mũ x (ax ) Ta thực hiện như sau:
- Đánh M2; m3; ax như đánh các chữ cái một cách bình thường là M2; m3; ax .
- Tiếp theo ta bôi đen ký tự cần đưa lên: M2 ta bôi đen số 2; M3 ta bôi số 3; ax ta bôi đen chữ x.
- Sau khi bôi đen mỗi chữ xong ta liền nhấn tổ hợp phím (3 phím đồng thời) Ctr Shift =
M2 sẽ thành M2 ; tương tự m3 sẽ thành m3; ax sẽ thành aX.
2- Khi đã quen ta không cần đánh và bôi đen như trên nữa mà đánh trực tiếp luôn:
Muốn đánh aX  ta đánh chữ a rồi nhấn tổ hợp phím (3 phím đồng thời) Ctr Shift =, đánh tiếp chữ x sau đó nhấn tổ hợp phím một lần nữa để trở lại bình thường.
3 - Muốn gõ ký hiệu công thức P1; P2; P3; H2 vv  ta thực hiện tương tự như trên nhưng chỉ nhấn bằng tổ hợp 2 phím là Ctrl =
Để quay về trạng thái soạn thảo văn bản bình thường ta bấm Ctrl = một lần nữa là xong.

Tác giả bài viết: Lê Văn Bình (ST)