Công bố quyết định và kế hoạch Kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Buôn Đôn

Sáng 05/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Buôn Đôn đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự cùng cấp

Tham gia cuộc kiểm tra, giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Tám, Phó trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Buôn Đôn.

Về phía Đoàn kiểm sát có đồng chí Trịnh Quốc Việt, Phó Viện trưởng -  Trưởng đoàn, cùng các cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Buôn Đôn. Về phía Chi cục thi hành án dân sự huyện Buôn Đôn có đồng chí Vũ Văn Minh, Chi cục trưởng, cùng các đồng chí là thư ký và Chấp hành viên của Chi cục.
 

 
Đồng chí Trịnh Quốc Việt, Phó Viện trưởng VKSND huyện Buôn Đôn thông qua Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp
 
Sau khi nghe đồng chí Trịnh Quốc Việt, Phó Viện trưởng VKSND huyện Buôn Đôn thông qua Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp, thay mặt Chi cục Thi hành án dân sự huyện Buôn Đôn, đồng chí Chi cục trưởng tiến hành báo cáo công tác thi hành án dân sự tại đơn vị theo yêu cầu.
 
Đoàn kiểm sát sẽ trực tiếp kiểm sát tại Chi cục trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định, thời điểm lấy số liệu: Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020.

Tác giả bài viết: Lý Trinh

Nguồn tin: VKSND huyện Buôn Đôn