Đắk Lắk: Quy chế phối hợp Liên ngành cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Ngày 23/4/2021, Liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ký kết và ban hành Quy chế phối hợp Liên ngành về thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/6/2018 Quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội
 
Quy chế quy định việc phối hợp giữa Cơ quan tư pháp hai cấp tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội. 
 
Quy chế cũng quy định rõ các loại thông tin, tài liệu Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm thông báo, gửi cho Phòng hồ sơ nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk; đồng thời các loại thông tin, tài liệu mà Phòng hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng như Danh bản, chỉ bản căn cước người phạm tội; Trích lục tiền án, tiền sự; Thông báo kết quả xác minh đối tượng, nhân thân; Những thông tin, tài liệu đã được cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an nêu tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC.
 
Thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội phải được thông báo, gửi đầy đủ kịp thời, chính xác, tập trung cho Phòng hồ sơ nghiệp vụ của Công an tỉnh; việc cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan tiến hành tố tụng phải được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác để quản lý, khai thác, phục vụ công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; pháp luật về lưu trữ. Thông tin, tài liệu được thông báo, gửi, cung cấp chỉ được sử dụng vào mục đích phục vụ công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. 

Tác giả bài viết: Phạm Quang Hưng

Nguồn tin: Phòng 2 VKSND tỉnh