Chủ nhật , Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 04/04/2022

Lịch tiếp công dân của Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk LắkViện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk tiếp công dân định kỳ mỗi tháng ít nhất một ngày vào ngày thứ 3 của tuần thứ 2 trong tháng, đối với các trường hợp: 

- Vụ việc công dân đã gửi đơn nhiều lần, có dấu hiệu oan, sai, được dư luận quan tâm nhưng chưa được xem xét, giải quyết;

- Vụ việc đã được giải quyết bằng văn bản có hiệu lực pháp luật nhưng công dân đề nghị kiểm tra lại.

Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk tiếp công dân đột xuất. Tùy tình hình thực tế,  trong các trường hợp:

- Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến khiếu kiện tập trung đông người, hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội;

- Theo yêu cầu nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, Phó Viện trưởng phụ trách khâu công tác được Viện trưởng ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân trong các trường hợp tiếp đột xuất này.

Phòng  Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp VKSND tỉnh Đắk Lắk (Thanh tra-Khiếu tố) lập danh sách công dân được tiếp để trình Viện trưởng chỉ đạo và gửi các phòng, bộ phận liên quan để chuẩn bị nội dung tiếp khi có công dân đăng ký được lãnh đạo VKSND tiếp định kỳ.

- Thực hiện hoặc đề nghị các phòng, các bộ phận liên quan thực hiện các yêu cầu của Viện trưởng về việc tiếp công dân;

- Tham gia việc tiếp công dân của Viện trưởng; lập biên bản tiếp công dân (nếu có);

- Thông báo kết luận hoặc ý kiến chỉ đạo khác của Viện trưởng trong việc tiếp công dân (nếu có);

- Ghi chép sổ tiếp công dân, hoàn thiện hồ sơ tiếp công dân (nếu có), các tài liệu có liên quan trước, trong và sau khi tiếp công dân.

Các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc VKSND tỉnh Đắk Lắk có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan đến vụ việc Viện trưởng tiếp công dân;

- Có quan điểm bằng văn bản về nội dung công dân KNTC, kiến nghị, phản ánh gửi Viện trưởng đơn vị trước khi tiếp công dân;

- Cử lãnh đạo đơn vị và Kiểm sát viên tham gia việc tiếp công dân của Viện trưởng khi được thông báo;

- Thực hiện các yêu cầu của Viện trưởng hoặc đề nghị của Thanh tra-Khiếu tố liên quan đến việc tiếp công dân.

Công tác tiếp công dân của Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk được diễn ra tại phòng tiếp công dân thuộc VKSND tỉnh Đắk Lắk ( số 01 đường Văn Tiến Dũng, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột)./.
Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC