Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 01/08/2018

VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

  

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

 
Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk là đơn vị cấp phòng, trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk; được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk trực tiếp quản lý và chỉ đạo.
 
- Văn phòng tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện các công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành tất cả các hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác xây dựng Ngành và các công tác đối nội, đối ngoại của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk; đồng thời giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

- Khi thực hiện chức năng của mình, Văn phòng tổng hợp có các nhiệm vụ sau đây:

+ Nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; các Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch, Chương trình công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan công tác của ngành Kiểm sát để vận dụng vào công tác;
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế của Viện kiểm sát tối cao về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk; phối hợp với các phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk giúp Viện trưởng tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các Quy chế khác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch; chương trình công tác năm, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đối với các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức, theo dõi, nắm thông tin về vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả các công tác và các hoạt động của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thường trực tỉnh ủy; Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh và các các loại báo cáo khác theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các loại thông báo thuộc phạm vi công tác của Văn phòng tổng hợp và các thông báo khác theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
+ Giúp Viện trưởng và Hội đồng thi đua - khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào, các đợt thi đua và thực hiện các tác nghiệp về thi đua – khen thưởng; Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp làm Ủy viên thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động về công tác hậu cần của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công tác hậu cần và phục vụ của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước và thực hiện các tác nghiệp về hành chính tư pháp tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác đối nội, đối ngoại của Ngành và cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để phát động, tổ chức các hoạt động khác thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk.


2. Cơ cấu tổ chức

- Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk hiện có 19 lao động, trong đó có 13 lao động trong biên chế Nhà nước và 06 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ. Trong đó bao gồm: 01 đồng chí Chánh Văn phòng và 02 đồng chí Phó Chánh Văn phòng. 

- Các bộ phận:

+ Tham mưu - Tham mưu - tổng hợp; thi đua - khen thưởng;

+ Kế toán, tài vụ và xây dựng cơ bản;

+ Văn thư - lưu trữ; hành chính, quản trị;

+ Phục vụ (lái xe, tạp vụ, bảo vệ).

3. Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0262.2490879
- Chánh Văn phòng: Đ/c Trần Văn Bắc;
- Phó Chánh Văn phòng: Đ/c Võ Lệ Hồng;
- Phó Chánh Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thị Nga; 

 

0
In Gửi Email

Các tin khác

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC