Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 20/04/2023

Thông báo tổ chức kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên đăng ký dự thi tuyển công chức tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk năm 2023


VIỆN KSND TỈNH ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
 
   
 
Số: 460/TB-HĐTD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 
            Đắk Lắk, ngày 20 tháng 4 năm 2023
     
THÔNG BÁO
V/v tổ chức kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên
đăng ký dự thi tuyển công chức tại Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-VKSTC, ngày 09/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về việc tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát VKSND năm 2023; Thông báo số 212/TB- VKS, ngày 10/3/2023 của VKSND tỉnh Đắk Lắk về tuyển dụng công chức năm 2023.
VKSND tỉnh Đắk Lắk thông báo tổ chức kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn đối với các ứng viên đăng ký dự thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát và nghiệp vụ khác năm 2023 tại VKSND tỉnh Đắk Lắk, như sau:

1. Thời gian: 01 buổi sáng, bắt đầu lúc 08h00, ngày 26/4/2023 (thứ tư);

2. Địa điểm: Tại trụ sở Cơ quan VKSND tỉnh Đắk Lắk – Số 01, đường Văn Tiến Dũng, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột.

3. Hình thức, nội dung: tổ chức kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên đăng ký dự thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát và nghiệp vụ khác; về lý lịch bản thân và gia đình của người dự tuyển và về hồ sơ dự tuyển.

* Căn cứ Hồ sơ đăng ký dự tuyển, đề nghị các ứng viên khi đi mang theo bản chính Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bằng tốt nghiệp Đại học, Chứng chỉ ngoại ngữ, Chứng chỉ tin học để đối chiếu.

Vây, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông báo để các ứng viên đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2023 tại VKSND tỉnh Đắk Lắk được biết và thực hiện; ứng viên vắng mặt không có lý do chính đáng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
 
Nơi nhận:
- Các đ/c Lãnh đạo Viện (để b/c);
- Các ứng viên dự thi;
- Văn phòng tổng hợp (đăng TB);
- Lưu: HSTDCC, P15.
VIỆN TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 
 
 (đã ký)
 
 
 
Lê Quang Tiến

Phòng 15 VKSND tỉnh
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC