Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 10/03/2023

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023


I. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT VÀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NĂM 2023


VIỆN KSND TỐI CAO
VIỆN KSND TỈNH ĐẮK LẮK

 
 
 

Số: 212/TB-VKS-P15
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 3 năm 2023
 
 
THÔNG BÁO
tuyển dụng công chức năm 2023
Căn cứ Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-VKSTC, ngày 17/11/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao;
Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-VKSTC, ngày 09/11/2022 của VKSND tối cao về việc tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát VKSND năm 2023; Công văn số 701/VKSTC-V15, ngày 02/3/2023 của VKSND tối cao về việc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VKSTC, ngày 28/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc giao biên chế giai đoạn 2022-2026 cho các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh; Quyết định số 1093/QĐ-VKS-P15, ngày 08/11/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk về việc giao biên chế VKSND tỉnh và VKSND huyện, thị xã, thành phố.
VKSND tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng công chức năm 2023, cụ thể như sau:
1. Số lượng, vị trí cần tuyển: tuyển dụng 14 công chức Viện kiểm sát nhân dân, gồm các ngạch sau:
- Ngạch nghiệp vụ kiểm sát: tuyển dụng 12 công chức.
- Ngạch nghiệp vụ khác: tuyển dụng 02 công chức làm nghiệp vụ kế toán tại VKSND huyện M’Drắk và Krông Ana.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
- Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;
- Tuổi đời dự tuyển: đối với nam không quá 35 tuổi; đối với nữ không quá 30 tuổi;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ;
- Có phẩm chất đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên.
Không áp dụng quy định về chiều cao, cân nặng đối với người được tuyển dụng công chức chuyên môn nghiệp vụ khác.
- Một ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển tại một VKSND cấp tỉnh của một cụm thi (theo chỉ tiêu tuyển dụng của VKSND cấp tỉnh).
2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể
2.2.1. Trình độ chuyên môn: có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Đối với người dự thi nghiệp vụ kiểm sát có trình độ Cử nhân Luật trở lên; đối với người dự thi nghiệp vụ khác phải có trình độ đại học trở lên đúng chuyên ngành cần tuyển;
- Đã được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát (áp dụng đối với người dự thi nghiệp vụ kiểm sát);
- Đã được Viện kiểm sát địa phương sơ tuyển (trường hợp đối tượng khác do Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, quyết định);
2.2.2. Về trình độ ngoại ngữ, tin học:
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên);
- Có Chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).
2.3. Các trương hợp không được đăng ký dự tuyển: những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
3. Phiếu đăng ký dự tuyển; thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và phiếu dự tuyển; số điện thoại liên hệ của bộ phận được phân công tiếp nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển
3.1. Phiếu đăng ký dự tuyển: thực hiện theo Phụ sục số 1a (có mẫu kèm theo) ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-VKSTC, ngày 17/11/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân.
- Phiếu đăng ký dự tuyển phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu, không được để trống bất kỳ thông tin nào. Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong Phiếu.
- Thông tin về trình độ chuyên môn ghi đúng như văn bằng đã được cấp, chuyên ngành đào tạo ghi đúng chuyên ngành trên bảng điểm.
- Ảnh 4x6 dán tại Phiếu đăng ký dự tuyển chụp trong thời hạn 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
3.2. Hồ sơ dự tuyển: Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo 01 hồ sơ dự tuyển (có thể nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính, thời gian nộp tính theo dấu bưu chính nơi gửi), gồm một số văn bản sau:
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh và căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục đào tạo công nhận, công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt.
- Phiếu sơ tuyển;
- Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ kiểm sát (đối với người dự tuyển vào làm nghiệp vụ kiểm sát nhưng không phải là sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học kiểm sát Hà Nội).
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng;
- Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3.3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển và điện thoại liên hệ
- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Thời hạn tiếp nhận là 30 ngày, kể từ ngày Thông báo tuyển dụng này công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Đắk Lắk.
- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Đắk Lắk, số 01 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Điện thoại liên hệ: 0262.2490.879 (số máy lẻ 130).
4. Phương thức; hình thức và nội dung tuyển dụng
4.1. Phương thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển.
4.2. Nội dung, hình thức: việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:
4.2.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:
- Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
- Phần II: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi, thi bằng tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.
Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
- Phần III: Tin học gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp: có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin hoặc toán - tin.
- Kết quả thi vòng 1: được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nêu tại mục 4.2.1. của Thông báo này; nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp Vòng 2.
4.2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
+ Đối với vị trí tuyển dụng làm chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát: thi kiến thức liên quan đến chuyên ngành Luật.
+ Đối với vị trí tuyển dụng làm chuyên môn nghiệp vụ kế toán: thi kiến thức liên quan đến pháp luật về kế toán, chế độ nghiệp vụ kế toán.
- Hình thức thi: thi phỏng vấn hoặc thi viết.
- Thời gian thi: Thi phỏng vấn tối đa 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian phát đề).
- Thang điểm: 100 điểm.
4.2.3. Xác định người trúng tuyển
- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-VKSTC, ngày 17/11/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định như trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển
- Thời gian tổ chức thi tuyển: dự kiến trong Quý II năm 2023 (thời gian thi tuyển cụ thể sẽ thông báo cho thí sinh trước ngày thi ít nhất 10 ngày).
- Địa điểm tổ chức thi tuyển: tại trụ sở VKSND tỉnh Đắk Lắk, số 01 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
6. Lệ phí thi tuyển
 Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC, ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (thay thế Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016). VKSND tỉnh Đắk Lắk sẽ thông báo mức thu lệ phí thi tuyển sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (vì mức lệ phí phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển). Những người đủ điều kiện dự thi xem thông báo và nộp lệ phí thi tuyển tại địa điểm tổ chức thi tuyển.
Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở VKSND tỉnh và được đăng tải trên trang tin điện tử của VKSND tỉnh Đắk Lắk; yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phổ biến đến toàn thể công chức được biết, đồng thời niêm yết Thông báo này tại trụ sở đơn vị để các ứng viên đăng ký dự thi biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Vụ 15 VKSND tối cao;
- Các đ/c lãnh đạo Viện;
- Các VKSND cấp huyện;
- Các Phòng thuộc VKSND tỉnh;
- Ban Biên tập Trang tin điện tử;
- Lưu: P15.
VIỆN TRƯỞNG
 
 
 (đã ký)
 
 
Lê Quang Tiến
  

II. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU NĂM 2023
Thanh Dương
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC