Thứ bảy , Ngày 18 Tháng 05 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 06/05/2024

Kế hoạch, thông báo tuyển dụng công chức chuyên môn nghiệp vụ kế toán và cơ yếu năm 2024

Nhằm bổ sung số lượng công chức làm nghiệp vụ kế toán và cơ yếu cho các VKSND cấp huyện và VKSND tỉnh Đắk Lắk; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng nhu cầu công tác và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, ngày 06/5/2024, Viện trưởng VKSND tỉnh ban hành Kế hoạch số 501/KH-VKS-P15 về việc tổ chức tuyển dụng công chức chuyên môn nghiệp vụ kế toán và cơ yếu năm 2024.

tuyendung

1. Công chức làm nghiệp vụ kế toán

1.1. Tiêu chuẩn chung

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên nhưng không quá 35 tuổi đối với nam và không quá 30 tuổi đối với nữ.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng; có lịch sử chính chính trị, chính trị hiện nay của gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật; không nói lắp, nói ngọng,…

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

1.2. Tiêu chuẩn cụ thể

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên);

- Có Chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

2. Công chức làm công tác cơ yếu

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 25, 26 Luật Cơ yếu năm 2011, cụ thể:

- Người chỉ có một quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi, có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khoẻ, có nguyện vọng và năng lực phù hợp với công tác cơ yếu.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tự nguyện phục vụ lâu dài trong tổ chức cơ yếu; sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lịch sử chính trị gia đình và bản thân trong sạch, rõ ràng;

- Có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn và sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

- Đã qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cơ yếu.

* Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, người đăng ký dự tuyển công chức làm công tác cơ yếu phải đáp ứng một số quy định chung về tuyển dụng công chức vào ngành Kiểm sát nhân dân, cụ thể như sau:

- Tuổi đời dự tuyển: đối với nam không quá 35 tuổi; đối với nữ không quá 30 tuổi;

- Có lý lịch bản thân và gia đình phù hợp với quy định về bảo vệ chính trị nội bộ ngành Kiểm sát nhân dân;

- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên);

- Có Chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: không tuyển chọn người vào làm công tác cơ yếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 144/2014/TT-BQP, ngày 28/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Toàn văn Kế hoạch và Thông báo tại đây: KH 501-06.5.2024 tuyen dung cong chuc co yeu va ke toan 2024 ; TB 502-06.5.2024 tuyen dung cong chuc co yeu 2024 ; TB 503-06.5.2024 tuyen dung cong chuc ke toan 2024

0
Văn phòng
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC