Thứ sáu , Ngày 01 Tháng 12 Năm 2023
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 17/10/2023

Nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

VKSND tối cao vừa ban hành công văn số 4340/VKSTC-V16 ngày 11/10/2023 gửi Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng các VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) trong ngành KSND.

Công văn của VKSND tối cao nêu rõ, trong thời gian qua, phong trào thi đua và công tác TĐKT của ngành KSND đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả, thành tích đáng ghi nhận, góp phần vào việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Tuy nhiên, công tác này cũng đang còn những tồn tại, hạn chế như: Người đứng đầu một số đơn vị trong Ngành chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐKT; chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm của Hội đồng TĐKT cấp cơ sở, vai trò tham mưu của Thường trực Hội đồng và cán bộ chuyên trách TĐKT còn hạn chế; việc phát động phong trào, xây dựng chương trình, kế hoạch TĐKT thiếu nội dung, biện pháp cụ thể, chưa sát với thực tiễn hoạt động của đơn vị, địa phương; việc theo dõi, đánh giá kết quả thi đua, sơ kết, tổng kết các phong trào có nơi, có lúc còn hình thức...

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua và chất lượng công tác TĐKT, VKSND tối cao yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng VKSND các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐKT; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, các chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của VKSND tối cao về công tác TĐKT; tiến hành kiểm tra công tác TĐKT của đơn vị, kiện toàn Hội đồng TĐKT, Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến, bố trí ổn định công chức, viên chức làm công tác TĐKT có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.


 
 Đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh trao giải Nhất cuộc thi Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy cho VKSND TP Hạ Long. (Ảnh minh hoạ)
Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả các phong trào thi đua, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến; chú ý tổng hợp khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, hệ thống biểu mẫu của Ngành trong công tác TĐKT trong thời gian tới.

Về tổ chức thi đua theo cụm, khối, Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16) - VKSND tối cao khẩn trương nghiên cứu, báo cáo đề xuất với Hội đồng TĐKT Ngành cho ý kiến về phương án phân chia lại cụm, khối thi đua các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh để trình Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng quyết định, triển khai thực hiện từ đầu năm 2024.

Cùng với đó, cần tham mưu hướng dẫn rõ những nội dung, hoạt động được tiến hành tại cụm, khối thi đua như: Phát động phong trào, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, thống nhất cơ chế trao đổi thông tin, báo cáo, cách thức đánh giá, bình xét thi đua cuối năm; trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TĐKT; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, nhân đạo, từ thiện; sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hàng năm, bình chọn, suy tôn, đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định.

Đối với khen thưởng đột xuất, theo công văn của VKSND tối cao: Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm; thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành...

Do vậy, cần chú ý kịp thời đề nghị khen thưởng đột xuất các trường hợp cán bộ Kiểm sát có hành động dũng cảm, cứu người, bảo vệ tài sản trong tình huống khẩn cấp; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trực tiếp tham gia giải quyết các điểm nóng, các vụ việc phức tạp, mới phát sinh; các tập thể, cá nhân ngoài Ngành có công lao đóng góp vào thành tích chung của Ngành, phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Về đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, theo VKSND tối cao, quá trình làm thủ tục, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước (Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập...) phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật; xem xét, đánh giá thực chất, lựa chọn đúng đối tượng để đề nghị khen thưởng, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, hồ sơ.

Đồng thời, Vụ 16- VKSND tối cao tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định, kịp thời hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu trước khi trình các cấp có thẩm quyền.

Văn phòng

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC