Thứ ba , Ngày 28 Tháng 05 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 31/10/2023

Thông báo Kết quả xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 (đợt 2)

VKSND tỉnh Đắk Lắk kính gửi các đơn vị thông báo số 213/TB-HĐSK ngày 26/10/2023 của Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân VKSND tối cao về Kết quả xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 (đợt 2). Trong đó, ngành KSND tỉnh Đắk Lắk có 03/03 sáng kiến được công nhận.

Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân họp xem xét, đánh giá nội dung sáng kiến để quyết định trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao công nhận sáng kiến năm 2023 (đợt 2).

Căn cứ Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-VKSTC ngày 19/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thường trực Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thời hạn thông báo công khai là 03 ngày làm việc kể từ khi đăng tải, như sau;

1. Sáng kiến đủ điều kiện đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao công nhận: 125 sáng kiến của 523 tác giả, đồng tác giả.

2. Sáng kiến không đủ điều kiện đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao công nhận: 45 sáng kiến của 92 tác giả, đồng tác giả.

Trân trọng thông báo./

Toàn văn thông báo tại đây:

https://www.vksndtc.gov.vn/KND/ThongBao/Lists/thongbao/Attachments/1952/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20s%C3%A1ng%20ki%E1%BA%BFn%20n%C4%83m%202023%20%C4%91%E1%BB%A3t%202.pdf

Văn phòng
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC