Số / ký hiệu 06/2022/QH15
Trích yếu Luật Thi đua, khen thưởng 2022
Trích yếu: Luật Thi đua, khen thưởng 2022
Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày hiệu lực 01/01/2024
Loại văn bản Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành Văn bản trung ương
File đính kèm: