Thứ bảy , Ngày 18 Tháng 05 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 07/04/2024

VKSND và UBND huyện Buôn Đôn ký Quy chế phối hợp

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác, VKSND và UBND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã ký “Quy chế phối hợp trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ; giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

1db1c978d842771c2e53

Đồng chí Phạm Trung Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Trịnh Quốc Việt, Viện trưởng VKSND huyện Buôn Đôn, đồng chủ trì buổi Lễ ký Quy chế phối hợp.

Tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Trung Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn đã nêu rõ tiến trình soạn thảo, lấy ý kiến của các cơ quan, phòng, ban hữu quan, cũng như công tác chỉnh lý nội dung, thống nhất ký kết, ban hành Quy chế phối hợp giữa lãnh đạo VKSND và UBND huyện.

Theo đó, dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng ngành, cơ quan, đơn vị, Quy chế đã quy định cụ thể công tác phối hợp (chặt chẽ, thường xuyên); hoạt động trao đổi thông tin trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan.

Đồng thời, Lãnh đạo UBND và VKSND huyện Buôn Đôn yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thường xuyên tổng hợp, sơ - tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nhằm kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới./.

0
VKSND huyện Buôn Đôn
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC